• SAMEIGN

  VI ER EN NYSKAPENDE EIENDOMSUTVIKLER

  Boliger med mening 

  Boligsosial utvikling. Sameigns hovedmål er å bidra til fokus på fellesskapet med miljøvennlige og moderne boliger, tilrettelagt for sosial omgang mellom beboerne

  For mer informasjon ->

 • SAMEIGN

  MENNESKER I SENTRUM

  «Mitt største håp for Norge, er at vi skal klare å ta vare på hverandre. Vi skal bygge dette landet videre på tillit, felleskap og raushet»

  Kong Harald VII, 1 september 2016

  For mer informasjon

 • SAMEIGN

  KRAFTSENTER PÅ TVERS AV GENERASJONER OG KULTURER

  «Velferd er ikke bare et kommunalt anliggende, det er vår felles oppgave.»

  Birgitte Andreasen - Prosjektleder hos Generationernes hus Århus

  For mer informasjon

 • SAMEIGN

  MILJØVENNLIG OG GRØNT

  «Bygg står for over 40% av energibruken i Norge.
  Fra 2020 skal alle nybygg være nesten-nullenergibygg»

  EUs bygningsenergidirektiv

  For mer informasjon

 • SAMEIGN

  LEIE TIL EIE

  «Husbankens samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig.»

  Husbanken – Mål og Styring

  For mer informasjon

Sameign.no
Om oss

Vi er en nyskapende eiendomsutvikler

Aktivt bruke arkitektur for økt trivsel, samhandling og dialog mellom beboerne, og med dette være med til å forebygge utfordringer med hensyn til mental helse

01 - Menneskene bak

02 - Våre kontorer i Oslo

Konsept kategorier

Våre fokusområder

Mennesket i sentrum

Les mer

Kraftsenter for
generasjoner og kulturer

Les mer

Leie til eie

Les mer

Miljøvennlig og smart

Les mer

Adresse


Fekjan 13
1394 Nesbru
Norge

Webdesign - GF grafisk - gfgrafisk.no

Personvernerklæring -Les mer